Vibe tappajat: Tässä ovat maat, jotka muuttivat krypton lainvastaiseksi viimeisen vuoden aikana

Boliviasta Kiinaan hallitukset yrittivät rajoittaa kryptotoimintaa useista syistä ja eri työkaluilla.

Pakistanin Sindhin korkein oikeus järjesti viime viikolla kuulemisen digitaalisten valuuttojen oikeudellisesta asemasta, mikä saattaisi johtaa kryptovaluuttakaupan täydelliseen kieltoon yhdistettynä kryptopörssejä vastaan langettaviin seuraamuksiin. Useita päiviä myöhemmin Venäjän keskuspankki vaati sekä kryptokaupan että kaivostoiminnan kieltämistä. Molemmat maat voisivat liittyä kasvaviin maiden joukkoon, jotka ovat siirtyneet kieltämään digitaalisen omaisuuden, mukaan lukien jo Kiina, Turkki, Iran ja useat muut lainkäyttöalueet.

Library of Congressin (LOC) raportin mukaan tällä hetkellä yhdeksän lainkäyttöaluetta on soveltanut ehdotonta kryptokieltoa ja 42 lainkäyttöaluetta implisiittistä kieltoa. Raportin kirjoittajat korostavat huolestuttavaa trendiä: krypton kieltävien maiden määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2018. Tässä ovat maat, jotka kielsivät tietyn kryptovaluuttaan liittyvän toiminnan tai ilmoittivat aikomuksestaan tehdä niin vuonna 2021 ja vuoden 2022 alussa.

Bolivia

Bolivian keskuspankki (BCB) antoi ensimmäisen salauskieltopäätöksensä loppuvuodesta 2020, mutta vasta 13. tammikuuta 2022 kielto ratifioitiin virallisesti. Viimeisimmän kiellon kieli kohdistuu erityisesti "yksityisiin aloitteisiin, jotka liittyvät […] kryptovarojen käyttöön ja kaupallistamiseen".

Sääntelyviranomainen perusteli siirtoa sijoittajansuojasyillä. Se varoitti "mahdollisista riskeistä aiheuttaa taloudellisia tappioita […] haltijoille" ja korosti tarvetta suojella bolivialaisia petoksilta ja huijauksilta.

Kiina

Kryptovaluuttakaupat ovat olleet virallisesti kiellettyjä Kiinan kansantasavallassa vuodesta 2019 lähtien, mutta viime vuonna hallitus ryhtyi toimiin kryptotoiminnan hillitsemiseksi. Useita virallisia varoituksia kryptosijoittamiseen liittyvistä riskeistä seurasi kryptovaluuttojen louhintakielto ja kielsi maan pankkeja helpottamasta toimintaa digitaalisten omaisuuserien kanssa. Mutta ratkaiseva lausunto julkaistiin 24. syyskuuta, kun osavaltion suurten sääntelijöiden konsertti vannoi yhdessä panevansa täytäntöön kaiken kryptotransaktioiden ja kaivostoiminnan kiellon.

Yleisten käsitteiden rahanpesusta ja sijoittajansuojasta lukuun ottamatta kiinalaiset viranomaiset pelasivat ympäristökorttia taistelussaan kaivostoimintaa vastaan, mikä on rohkea teko maalle, jonka osuus maailmanlaajuisista hiilidioksidipäästöistä on jopa 26 %, josta kryptolouhinta on marginaalinen osuus.

Indonesia

11. marraskuuta 2021 Indonesian kansallinen ulemaneuvosto (MUI), maan suurin islamilainen tieteellinen elin, julisti kryptovaluutat haramiksi tai uskonnollisista syistä kiellettyiksi. MUI:n ohjeet eivät ole oikeudellisesti sitovia eivätkä sellaisenaan välttämättä pysäytä kaikkea kryptovaluuttakauppaa. Se voi kuitenkin antaa merkittävän iskun maailman suurimman muslimimaan krypto-skenelle ja vaikuttaa tulevaan hallituksen politiikkaan.

MUI:n päättäväisyys heijastaa yleistä tulkintaa, joka on muodostunut islamilaisen oikeusperinteen vaikutuksille vaikuttaneilla lainkäyttöalueilla. Se näkee kryptotoiminnan vedonlyöntinä – käsite, jota voitaisiin käyttää lähes minkä tahansa kapitalistisen toiminnan määrittelemiseen.

20. tammikuuta uskonnollista kryptonvastaista työntöä edistivät useat muut Indonesian kansalaisjärjestöt, Tarjih Council ja Muhammadiyahin keskusjohto Tajdid. He vahvistivat kryptovaluuttojen haram-statuksen julkaisemalla fatwan (islamilaisen lain alaisen päätöksen), joka keskittyy kryptovaluuttojen spekulatiiviseen luonteeseen ja niiden kyvyttömyyteen toimia vaihtovälineenä islamilaisten lakistandardien mukaan.

Nepal

Nepalin keskuspankki (Nepal Rastra Bank, NRB) julkaisi 9. syyskuuta 2021 ilmoituksen, jonka otsikko oli "Kryptovaluuttatapahtumat ovat laittomia". Sääntelyviranomainen, viitaten vuoden 2019 kansalliseen valuuttalakiin, julisti kryptovaluuttakaupan, louhinnan ja "laittomaan toimintaan kannustamisen" lain mukaan rangaistaviksi. NRB korosti erikseen, että yksittäiset käyttäjät ovat myös vastuussa kryptokauppaan liittyvistä rikkomuksista.

NRB:n valuuttahallintoosaston toiminnanjohtaja Ramu Paudelin lausunnossa korostettiin "huijauksen" uhkaa koko väestölle.

Nigeria

Nigerian digitaalisten omaisuuserien kansallisen politiikan käänne vahvistettiin 12. helmikuuta 2021, kun Nigerian arvopaperi- ja pörssikomitea ilmoitti keskeyttäneensä kaikki kryptovalvontasuunnitelmat keskuspankin viikkoa aiemmin käyttöön otetun kiellon jälkeen. Maan keskuskansleri määräsi liikepankit sulkemaan kaikki krypto-tilit ja varoitti seuraamuksista noudattamatta jättämisestä.

CBN:n selitys tällaiselle tukahduttamiselle listaa useita tuttuja huolenaiheita, kuten hintojen epävakaus ja mahdollisuus rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen. Samaan aikaan CBN:n kuvernööri Godwin Emefiele totesi, että keskuspankki on edelleen kiinnostunut digitaalisista valuutoista ja että hallitus tutkii erilaisia politiikan skenaarioita.

Turkki

20. huhtikuuta 2021 Bitcoinin (BTC) hinta putosi 5 % sen jälkeen, kun Turkin keskuspankki ilmoitti, että "kryptovaluuttoja ja muita vastaavia digitaalisia hyödykkeitä" ei voida laillisesti käyttää tavaroiden ja palvelujen maksamiseen.

Selityksen mukaan kryptovaluuttojen käyttö voisi "aiheuttaa maksutapahtumien osapuolille tappioita, joita ei voida periä takaisin, ja sisältää elementtejä, jotka voivat heikentää luottamusta tällä hetkellä maksuissa käytettyihin menetelmiin ja välineisiin". Mutta se oli vasta alkua – sitä seurasi sarja salauspetoksesta epäiltyjen pidätyksiä sekä Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan, joka julisti henkilökohtaisesti sodan kryptovaluutta vastaan.

Aiheeseen liittyvä: Turkin ja Salvadoran presidentit tapaavat, Bitcoiners lähti pettyneenä

Joulukuussa 2021 Erdoğan ilmoitti, että kansallinen kryptovaluuttasääntely oli jo laadittu ja se esitellään pian parlamentille. Trillerikäänteessä presidentti huomautti, että lainsäädäntö laadittiin kryptovaluuttaalan sidosryhmien osallistuessa. Sääntelykehyksen tarkka luonne on edelleen tuntematon.

Venäjä

Venäjän keskuspankki ehdotti 20.1.2022 julkiseen keskusteluun tarkoitetussa raportissa OTC (OTC) kryptovaluuttakaupan täydellistä kieltämistä, keskitetyt ja vertaisvertaiset kryptovaluuttapörssit sekä kieltoa. kryptolouhinnassa. Sääntelyviranomainen esitti myös ajatuksen määrätä rangaistuksia näiden sääntöjen rikkomisesta.

Raportin perusteluosassa CBR vertasi kryptovaroja Ponzi-järjestelmiin ja listasi huolenaiheita, kuten epävakauden ja laittoman toiminnan rahoituksen sekä "Venäjän federaation ympäristöagendan" heikentämisen. Mutta ehkäpä olennaisin perusteluista oli huoli mahdollisesta uhkasta Venäjän "taloudelliselle suvereniteettille".

Kuinka pahaa tämä kaikki on?

On vaikea olla huomaamatta, että monet tämän luettelon maista edustavat joitain vilkkaimpia kryptomarkkinoita: Kiina ei tarvitse esittelyä; Nigeria oli suurin Bitcoin-kaupankäynnin lähde Afrikassa; Indonesia oli Binancen tutkassa laajentumiskohteena; ja Turkki näki kasvavan kiinnostuksen Bitcoinia kohtaan liiran vapaan pudotuksen keskellä.

Kun kryptotietoisuus ja omaksuminen saavuttavat tämän tason, on tuskin mahdollista kieltää tekniikkaa, jonka edut ovat jo tulleet suurelle yleisölle tiedoksi. On myös syytä mainita, että monissa tapauksissa viranomaisten viestit krypton suhteen ovat olleet epäselviä, kun viranomaiset ovat julkisesti ilmaisseet kiinnostuksensa digitaalisen omaisuuden potentiaaliin ennen kieltoa ja jopa sen jälkeen.

Caroline Malcolm, lohkoketjutietoyrityksen Chainalysis kansainvälisen politiikan johtaja, huomautti Cointelegraphille, että on tärkeää tehdä selväksi, että "vain harvoissa tapauksissa on olemassa täysi kielto". Malcolm lisäsi, että monissa tapauksissa valtion viranomaiset ovat rajoittaneet krypton käyttöä maksuissa, mutta ne ovat sallittuja kaupankäynti- tai sijoitustarkoituksiin.

Miksi hallitukset hakevat kryptovalvontakieltoja?

Sääntelyviranomaisten motivaatiot kieltää jotkin tai kaikki kryptotoiminnot voivat johtua useista eri syistä, mutta joitain toistuvia malleja on näkyvissä.

Kay Khemani, Spectre.ai:n kaupankäyntialustan toimitusjohtaja, korosti poliittisen kontrollin astetta maissa, jotka pyrkivät asettamaan kryptokieltoja. Khemani kommentoi:

Suoria kieltoja käyttävät valtiot ovat yleensä niitä, joissa valtio pitää tiukempaa otetta yhteiskunnasta ja taloudesta. Jos suuremmat, merkittävät taloudet alkavat omaksua ja kutoa hajautettuja omaisuuseriä rahoituskehykseensä, todennäköisemmin kuin ei, kryptot aiemmin kieltäneet valtiot voivat katsoa toisen kerran.

Valtioiden suurin huoli, joka usein kätkeytyy yleisen väestön taloudellisesta turvallisuudesta ilmoitettujen huolenaiheiden taakse, on digitaalisten valuuttojen aiheuttama paine suvereeneihin fiat- ja tulevaisuuden keskuspankkien digitaalisiin valuuttoihin (CBDC), erityisesti epävakaissa talouksissa. Kuten Bitcoin ATM-palveluntarjoajan Coinsourcen strategiajohtaja Sebastian Markowsky kertoi Cointelegraphille:

Yleinen malli viittaa siihen, että maissa, joissa fiat-valuutta on vähemmän vakaa, on yleensä korkea krypton käyttöönottoaste, ja näin ollen ne päätyvät krypto-kieltoon, koska hallitukset haluavat pitää ihmiset investoituina fiat-valuuttaan […] Kiinassa salauksen laaja käyttöönotto digitaalisen yuanin CBDC:n huhutaan olevan salauskiellon todellinen syy.

Caroline Malcolm lisäsi, että hallitusten kryptopolitiikan taustalla olevat tekijät voivat muuttua ajan myötä, ja siksi on tärkeää olla olettamatta, että näiden maiden nykyiset kannat pysyvät muuttumattomina ikuisesti.

Toivotaan, että ainakin joissakin edellä tarkasteluista tapauksista digitaalisia resursseja koskevat tiukat rajoittavat toimenpiteet osoittautuvat lopulta tauoksi, jonka sääntelijät ovat pitäneet luodakseen puitteet vivahteikkaalle, harkitulle sääntelylle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *